בג"צ  (11013/05)

 

לראשונה

בית המשפט העליון הכיר בגיור רפורמי לצורך חוק השבות

4