הבלוג של שלום אטלי

הקלות הבלתי נסבלת של פסיקת הלכה הפוגעת במשפחות

 

פורסם היום, ה-6 בינואר 2016, בערוץ 7 כי, 13 רבנים ודיינים לשעבר פרסמו לאחרונה פסק הלכה, לפיו גט הניתן לאחר עריכת "הסכם קדם נישואין" נחשב ל"גט מעושה" וממילא הוא פסול.

 

פירוש פסק ההלכה: הסכם שנערך בין בני זוג במטרה למנוע בעתיד עיגון (בפרט של האישה) עלול לפסול את הגט שיינתן בעקבותיו. יצא שכרו בהפסדו.

 

אין חולק כי מתחתנים רק בהסכמת שני בני הזוג. אך, ברגע שהסכמתם, כבר אי אפשר, כמעט, לחזור בכם.

 

אף אחד לא חוקר למה פלונית בחרה בפלוני ולמה פלוני רצה להינשא דווקא לפלונית. אם כן, למה, כדי להיפרד זה מזו, חייבים לנמק ולהצדיק?

 

אני מאמין שזכותם של כל בעל ושל כל אישה לסיים את קשר הנישואין מתי שירצו ולפי שיקול דעתם הבלעדי, שאין הם חייבים לנמק. חז"ל הכירו בטענה הבלתי ניתנת להסבר של "מאיס עלי" כדי לסיים קשר הנישואין. גדול הפוסקים, הרמב"ם, קבע מפורשות כי אין היא כשבוייה אצלו.

 

אני מאוד מכבד את אותם  13 הדיינים אך מה לעשות: עיגון הוא פשע נגד האנושות וחובה/מצווה על כל אדם להילחם נגד פשע זה. ושלא תטעו: כך נהגו חז"ל מדורי דורות.

 

מאוד התלבטתי אם לפרסם את נוסח ההסכם למניעת עיגון, המקובל במשרדי.

 

הסכם זה מבוסס על פסיקתו של אחד מגדולי הפוסקים (הנתיבות משפט), בלעדיו אי אפשר כמעט לבסס פסק הלכה. כמובן, יש חולקים עליו. היו חולקים גם על הרמב"ם וגם על השולחן ערוך. אין רב בישראל, גדול כמה שיהיה, שאין חולקים עליו. ובכל זאת, עם ישראל חי וקיים כל עוד הוא בחר בדרך האמצע, דרך החיים.

 

דווקא בימינו, שמסגרת המשפחה מתפוצצת ומתפוררת, כשהיא מותקפת מכל צד ועל ידי כל זרם, עלינו לחזק אותה. קדושה איננה הקפאה. ואם יש פתרון, יש להשתמש בו.

 

על כן, החלטתי לפרסם את ההסכם למניעת עיגון שאני ערכתי. נא לא להיבהל מתוכנו. זהו נוסח משפטי-הלכתי שבא למנוע עיגון. כל מה שעליכם לעשות הוא להדפיסו ולחתום עליו.

 

כנוטריון, אני מוכן - ללא עלות - לשמור על ההסכם שלכם בתקווה שלא תצטרכו אותו.

 

כאשר בידי כל משפחה בישראל, יהיה הסכם כזה חתום, אני מזמין את 13 הדיינים המכובדים דלעיל לבוא ולפסול את כל הגיטין שניתנו בהסתמך על הסכם זה.

 

נוסח ההסכם להורדה

 

 

ניתן להגיב על מאמר זה בטופס הבא:

 

שולח טופס...השרת נתקל בשגיאה.הטופס התקבל.

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים 9548315  - טל: 5381954 פקס: 5381437

Beit Hadfus Street 12 Jerusalem 9548315 Tel: 5381954 Fax: 5381437

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים 9548315  - טל: 5381954 פקס: 5381437

Beit Hadfus Street 12 Jerusalem 9548315 Tel: 5381954 Fax: 5381437