הבלוג של שלום אטלי

 

החלטת הרבנות הראשית בעניין העליה להר הבית

 

 

 

יומיים אחרי שחרור הר הבית בכ"ח באייר תשכ"ז, נפגשה מועצת הרבנות הראשית לישראל לדון במעמד הר הבית.

בין המשתתפים היו: הרב הראשי לישראל: הג"ר יצחק נסים. חבר בית הדין הגדול: הג"ר בצלאל זולטי. והחברים במועצת הרבנות הראשית לישראל: הג"ר שלמה יוסף זוין, הגר"י אבוחצירא והג"ר ח"ד הלוי.

 

להלן ציטוטים מאותה ישיבה היסטורית:

 

הרה"ר נסים:  כבר נשתבשו הגבולות של הר הבית, ושומרי מצוה נכשלים בגלל זה.

הרב זולטי:  הפיקוח יהיה רק לרבנות...... יש להקים ועדה, לברר הלכה..... ונעמוד ביחד על המשמר כדי למנוע שחס ושלום לא להפוך את המקום לאחר תיירות.

הרב ח"ד הלוי:  יש לשאול על עיקרא דמילתא: אם נכריז איסור כניסה אין ספק שהרבה יכשלו......., אחרת מוטב שהרבנות לא תתערב בעניין. וכל רב יורה לאנשי קהילתו כמו לשאלות אחרות.....

הרב ש"י זוין:  עניין הר הבית ..... רק של הרבנות הראשית, כי זה דבר שחייבים כרת עליו......

הר"י אבוחצירא: יש להעמיד שלטים איזה מקום אסור ליהודי להיכנס משום קדושת המקום ....

 

החלטת הרבנות:

 

בענין זה מועצת הרבנות הראשית רואה לנחוץ להזכיר לצבור כי מפני קדושת המקום שמעולם לא פקעה, אסור לנו לעלות על הר הבית, עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו.

 

מספר הערות:

 

1. אין חולק (!) כי הר הבית הנו מקום קדוש שהכניסה אליו אסור מדין תורה. אך, האיסור הגורף של הרבנות הראשית לעלות להר הבית נובע מסיבה אחרת:

לא יודעים בוודאות מה היו גבולות המקדש בהר הבית, כלומר מהו בדיוק המקום האסור: הרה"ר נסים: כבר נשתבשו הגבולות של הר הבית. אך ברור לכל הרבנים שינם מקומות שכן מותר לעלות ועל כן, הציע הרב זולטי: יש להקים ועדה, לברר הלכה והוסף הר"י אבוחצירא: יש להעמיד שלטים איזה מקום אסור ליהודי להיכנס משום קדושת המקום.

48 שנה עברו והרבנות הראשית לישראל לא פעלה ולא עשתה דבר: לא הוקמה ועדה, לא ביררו את ההלכה.. על זה נאמר: "כוח דאיסורא עדיף".

 

2. אין חולק (!) כי הר הבית הנו מקום קדוש וכי יש לשמור על קדושתו:

הרב זולטי: נעמוד ביחד על המשמר כדי למנוע שחס ושלום לא להפוך את המקום לאחר תיירות.

48 שנה עברו. האם החלטת הרבנות הראשית לאסור על יהודים להיכנס להר הבית שמרה על קדושת הר הבית ? ממש לא! הר הבית הפך לאתר תיירות למיליוני התיירים מכל העולם ומכל הדתות. הר הבית הפך למגרש כדורגל עבור הילדים המוסלמים, לפארק בו נפגשות משפחות מוסלמיות לעשות על אש, למחסן כלי נשק ואבנים. ולא נזכיר כאן, מפאת כבוד המקום, את אירועי הטרור המוסלמי.

 

3. למה לה לרבנות הראשית להתערב דווקא בעניין זה?

שואל הרב ח"ד הלוי: .. אחרת מוטב שהרבנות לא תתערב בעניין. וכל רב יורה לאנשי קהילתו כמו לשאלות אחרות. עונה לו הרב ש"י זוין:  עניין הר הבית ..... רק של הרבנות הראשית, כי זה דבר שחייבים כרת עליו.

נזכיר כי המשנה, במסכת כריתות, פרק א` משנה א` מונה עוד 36 עבירות שעונשן כרת וביניהן: הבא על הזכור (הומוסקסואלים), הבא על אשת איש (ניאוף), עריות במשפחה, הבא על הנדה (אי שמירת טהרת המשפחה), מחלל שבת, האוכל חמץ בפסח, האוכל או העושה מלאכה ביום הכיפורים.... האם אי פעם נפגשה מועצת הרבנות הראשית לישראל לדון בחילול שבת ההמוניים, בתופעה המתרחבת של הנישואים החד מיניים, בחשיבות השמירה על טהרת המשפחה ?

זאת ועוד, מדי יום ביומו, אלפי יהודים שואלים את הרב שלהם שאלות בנושאים אלה: שבת, נידה. האם גם כאן על הרבנות הראשית להתערב ולפסוק הלכה לכל עם ישראל ? הלוואי !

 

דווקא בימים אלה, על הרבנות הראשית לישראל למלא את התחייבויותיה כלפי עם ישראל: להקים ועדה שתעסוק במיפוי המקום ותקבע – לכלל ישראל - את המקומות שבהם מותר ליהודים להיכנס. שתדאג להעמיד שילוט ברור על מנת למנוע ח"ו שיהודים יכשלו בעונש כרת. על הרבנות הראשית לדרוש, בקול רם ואחראי, למנוע את ביזוי המקום על ידי המוסלמים.

סטטוס קו, אולי ? אבל תוך שמירה על כבוד עם ישראל וכבוד המקום.

 

 

 

ניתן להגיב על מאמר זה בטופס הבא:

 

שולח טופס...השרת נתקל בשגיאה.הטופס התקבל.

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים 9548315  - טל: 5381954 פקס: 5381437

Beit Hadfus Street 12 Jerusalem 9548315 Tel: 5381954 Fax: 5381437

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים 9548315  - טל: 5381954 פקס: 5381437

Beit Hadfus Street 12 Jerusalem 9548315 Tel: 5381954 Fax: 5381437